SAIA, n.o.

Romania/Rumunsko

In cooperation with Department of History/University of Matej Bel we kindly invite you for seminar about scholarship opportunities for a semester or two, summer language course of Romanian language and short-term study stays related to writing final thesis at Romanian universities.

Barbara from Cluj-Napoca/Romania will present her home country and university as well as her personal experience with CEEPUS scholarship programme within which she has come to Slovakia for short period as exchange student.

Looking forward to meet you soon!
_________________________________
V spolupráci s Katedrou histórie Univerzity Mateja Bela srdečne pozývame na seminár spojený s besedou o štipendijných možnostiach do Rumunska - či už na semester, dva alebo letný kurz rumunského jazyka a taktiež na krátkodobý pobyt spojený s písaním bakalárskej, diplomovej či dizertačnej práce.

Barbara ako štipendistka programu CEEPUS bude prezentovať svoje osobné skúsenosti z podávania žiadosti v on-line systéme, ale aj svoju domácu krajinu a univerzitu v Rumunsku/meste Kluž/Cluj-Napoca.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 17.03.2016