SAIA, n.o.

RUSKO - Štipendiá na štúdium a výskum

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 18. novembra 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru:

- Úvod

- Akademické mobility: štipendiá poskytované na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

- Štipendiá do Ruskej federácie na študijné, výskumné a jazykové pobyty

- kto sa môže uchádzať a ako podať žiadosť

- aký je schvaľovací proces, kedy sú uzávierky a aké sú výšky štipendií

- aké ďalšie štipendiá je možné získať 

 

Link na pripojenie: https://bit.ly/2HhhXtt 

Posledná aktualizácia: 20.10.2020