SAIA, n.o.

S výskumom do sveta - štipendiá a granty na zahraničné mobility

SAIA, n. o. - Regionálne pracovisko v Košiciach a Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach vás pozývajú na informačný seminár, na ktorom sa dozviete o aktuálnych štipndijných programoch na zahraničné mobility, službách iniciatívy EURAXESS a postupe podávania žiadostí o štipendium. Seminár sa koná 7.11.2019 o 14:00 hod. v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v priestoroch Právnickej knižnice UK UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26.

Posledná aktualizácia: 07.11.2019