SAIA, n.o.

S výskumom do sveta - workshop pre MTF STU

Milí doktorandi a vedecko-výskumní pracovníci Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF),
pozývame Vás na workshop

S VÝSKUMOM DO SVETA

na ktorom sa dozviete, aké programy podporia vašu výskumnú MOBILITU, ako prípraviť žiadosť o #ŠTIPENDIUM a predstavíme Vám iniciatívu #EURAXESS - Researchers in motion.

Kedy: 9. apríla 2019

Kde: Miestnosť T-031, MTF STU v  Trnave, Ul. Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

Registrácia: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/s-vyskumom-do-sveta-trnava/karierny-den-nr-2019-registracia/

PROGRAM a viac informácií: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/s-vyskumom-do-sveta-trnava/

Udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/314323282592629/

Posledná aktualizácia: 04.04.2019