SAIA, n.o.

SAIA – Dvere do sveta otvorené

Srdečne Vás pozývame na virtuálny deň otvorených dverí SAIA – Dvere do sveta otvorené.

Virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční formou mítingu na MS Teams, sa zúčastnite kliknutím na tento odkaz: https://bit.ly/3c0ejPF
Obsahom jednotlivých blokov virtuálneho dňa otvorených dverí bude krátka 15-minútová prezentácia + priestor na zodpovedanie Vašich otázok.
Jednoducho nás navštívte online v čase, ktorý je pre Vás vyhovujúci alebo sa na online podujatie pripojte počas prezentácie o konkrétnom programe, ktorý Vás zaujíma.
Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta (www.stipendia.sk)
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska (www.aktion.saia.sk)
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (www.ceepus.saia.sk)
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy (www.granty.saia.sk)
11.00h - Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h - EURAXESS - kariérne poradenstvo (www.euraxess.sk)
12.00h-14.00h - Pýtajte sa nás
Ak máte otázky o konkrétnych programoch, môžete sa skontaktovať priamo s ich administrátormi, ktorí Vám budú k dispozícii od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch (MS Teams) na nasledujúcich odkazoch:
     Národný štipendijný program SR: https://bit.ly/3mzk0ZK
     Akcia Rakúsko-Slovensko: https://bit.ly/3mw5a6r
     CEEPUS: https://bit.ly/2ZJXCmI
     Akademické mobility: https://bit.ly/3ktvnki
     EURAXESS: https://bit.ly/35OFpbl