SAIA, n.o.

SAIA na Univerzitnom dni kariéry 2015

Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú na podujatie Univerzitný deň kariéry 2015 (6. ročník univerzitného jobfairu).

NAJVYŠŠÍ ČAS stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať info o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazať spoluprácu so spoločnosťami v oblasti stáži a diplomových prác a dozvedieť sa o aktuálnych štipendijných ponukách do zahraničia. 

Spolu s firmami a ďalšími organizáciami sa budeme prezentovať formou výstavných stánkov. Viac info: www.udk.umb.sk

Záujemcom poskytneme informácie o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Radi stretneme študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen z Banskej Bystrice a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 08.10.2015