SAIA, n.o.

Prezentácie z odborného seminára

„Mobilita výskumných pracovníkov a čo všetko s ňou súvisí“

13. december 2010

Zrkadlová sála Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislavaeuraxess
Seminár medzinárodných projektov
E*CARE a EURAXESS T.O.P.
realizovaných Servisným centrom
pre výskumných pracovníkov EURAXESS
v SAIA, n. o.
e*care


 

Seminár organizovala SAIA pri príležitosti 20-ročného jubilea svojej existencie.


Program a prezentácie na stiahnutie:

09.30

Otvorenie, predstavenie projektu E*CARE

Katarína Košťálová,SAIA, n. o.

09.40

Výsledky prieskumu E*CARE - prezentácia na stiahnutie: PDF; 2,6 MB

PaedDr. Karla Zimanová, PhD., SAIA. n. o.

10.10

Skúsenosti z prijímania zahraničných výskumníkov na Slovensku z pohľadu zahraničného výskumníka a slovenskej organizácie

10.30

Panelová diskusia o otázkach súvisiacich s mobilitou výskumníkov

moderátor: Katarína Košťálová, SAIA, n. o.

hostia:

  • pplk. Mgr. Milan Tvorík, riaditeľ odboru cudzineckej polície, Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR
  • Ing. Dana Slivková, Sekcia správy daní, Daňové riaditeľstvo SR - prezentácia na stiahnutie: PDF; 370 kB
  • JUDr. Ružena Rybovičová, riaditeľka odboru záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov, Sociálna poisťovňa
  • RNDr. Marta Cimbáková, riaditeľka Odboru štátnej a európskej politiky vo vede a technike Sekcie vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

11.20

Diskusia

Odporúčania a závery zo seminára k problematike mobilít výskumnikov - prezentácia na stiahnutie: PDF; 198 kB

11.40

prestávka

12.10

EURAXESS, cesta ako zvládnuť mobilitu výskumných pracovníkov

Katarína Košťálová, SAIA, n. o. - časť 1. - prezentácia na stiahnutie: PDF; 2,1 MB

Eva Balažovičová, SAIA, n. o. - časť 2. - prezentácia na stiahnutie: PDF; 2 MB

13:00

Záver

Partnerom podujatia
bolo Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Bratislava-logo 

 

Prihlasovanie sa ukončené