SAIA, n.o.

Seminár Kvalita v medziná-rodnom partnerstve univerzít

Dňa 13. októbra 2017 sa uskutoční v Bruseli ďalší zo seminárov, ktoré organizuje medzinárodná organizácia ACA (Academic Cooperation Agency). Téma seminára je veľmi aktuálna – zameria sa na kvalitu v medzinárodnom partnerstve univerzít („Quality in international university partnerships - newlyweds, happily married, in marital counselling or on the verge of divorce“).

Účasť na seminároch ACA je spoplatnená. V tomto prípade ide o účastnícky poplatok 265 € pri registrácii do 15. 9., po 15. 9. je to 290 €. Účastnícky poplatok na tento seminár však môže byť odpustený, ak má vysoká škola záujem zapojiť sa do seminára aktívne. ACA zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na odprezentovanie príkladov inovatívneho partnerstva, ktoré by mali odznieť v jednej zo 4 paralelných skupín seminára. Termín na predloženie návrhov je 25. august 2017. Vybraným žiadateľom bude účastnícky poplatok úplne odpustený, predkladatelia všetkých ostatných návrhov budú môcť využiť 25%-nú zľavu.

 

Posledná aktualizácia: 17.08.2017