SAIA, n.o.

Seminár pre výskumné inštitúcie implementujúce princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov

Téma ľudských zdrojov vo výskume a implementácie princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov (C&C) prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) rezonuje čoraz viac aj na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách.

Európska komisia v tejto súvislosti organizuje dňa 24. októbra 2017 v Bruseli seminár „Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy for Researchers“, zameraný práve na problematiku implementácie princípov Charty a Kódexu. 

Seminár je určený všetkým tým, ktorí uvažujú o zapojení sa do projektov v rámci rámcového programu Horizon2020, nakoľko v článku 32 vzorového kontraktu podporených projektov sa priamo vyžaduje vyvinúť maximálne úsilie pri implementovaní princípov C&C a na konkrétne kroky organizácií v tomto smere sa prihliada aj pri posudzovaní podaných projektov. 

Účasť na seminári je bezplatná, účastníci si však hradia výdavky spojené s cestou a ubytovaním z vlastných prostriedkov. 

 

Viac informácií:

Posledná aktualizácia: 17.08.2017