SAIA, n.o.

Semináre o štipendijných ponukách - pozvánka

TRNAVA

  • POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM NA CEU, ŠTIPENDIÁ A ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
/prehľad ponuky štipendií a grantov, postup pri podávaní si žiadosti o štipendium/, informačný deň,

7. december 2010 (utorok) od 9.30 do 12.00, Univerzitná knižnica UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2

 

ZVOLEN

  • Štipendiá do Bulharska, Čiech, Fínska, Indie, Kazachstavu, Kórei, Moldavska a ďalšie štipendijné ponuky
7. december  (utorok) o 10.00, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, internetová študovňa, 1. posch. Masarykova 20,

 

BANSKÁ BYSTRICA

  • Štipendiá do Bulharska, Čiech, Fínska, Indie, Kazachstavu, Kórei, Moldavska a ďalšie štipendijné ponuky
8. decembra (streda)  2010 o 10.00, Univerzitná knižnica UMB, Vzdelávacie centrum, 1. posch. Tajovského 51, Banská Bystrica

Posledná aktualizácia: 07.12.2010