SAIA, n.o.

Slovanské krajiny - štúdium a štipendiá

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Vás P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do slovanských krajín či už na letné jazykové kurzy/odborné školy v lete 2015, študijný/výskumný pobyt v dĺžke 1-2 semestre/1-12 mesiacov alebo na celé riadne štúdium bakalárskeho/magisterského alebo doktorandského stupňa.

Účastníci a účastníčky podujatia sa dozvedia informácie o aktuálnych uzávierkach na podávanie žiadostí do krajín ako:

 • RUSKO;
 • BIELORUSKO;
 • BULHARSKO;
 • ČESKÁ REPUBLIKA,
 • SRBSKO;
 • SLOVINSKO;
 • CHORVÁTSKO;
 • ČIERNA HORA,
 • BOSNA A HERCEGOVINA;
 • MACEDÓNSKO,
 • POĽSKO,
 • UKRAJINA.

Podujatie určené pre študentov, doktorandov a absolventov vysokých škôl nielen zo Žiliny a okolia. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvdiť na Facebook-u.

Posledná aktualizácia: 26.01.2015