SAIA, n.o.

Slovenskými očami do Kanady a USA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Fakultou humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline, EduCo a Injoy agency srdečne P O Z Ý V A J Ú na prednášku Za študijnými zážitkami a skúsenosťami do sveta.

Vítaní sú študenti, doktorandi i pedagógovia so záujmom o vycestovanie do Spojených štátov amerických, Kanady i ďalších krajín na študijný pobyt, celé štúdium či stáž.

PROGRAM:


15:00-15:10 Úvod, predstavenie prednášajúcich

15:10-15:30 Ako získať štipendium na pobyt do USA /štipendistka Národného štipendijného programu - J. Rusinková, doktorandka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity

15:30-15:50 Slovenskými očami do Kanady a USA/K. Gouthová, koordinatorka programov do Kanady a USA, Injoy agency

15:50-16:10 Online databáza štipendií a grantov/Z. Grochalová, koordinátorka programov SAIA

16:10-16:25 Výhody Cambridge certifikátov/M. Solčianska

16:25-16:35 Záver, otázky, diskusia

Účasť je bezplatná. Kapacita miest pre účastníkov a účastníčky je však obmedzená. Na podujatie je potrebné nahlásiť sa emailom najneskôr do 24. novembra 2014 do 15:00 na e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!

Posledná aktualizácia: 13.11.2014