SAIA, n.o.

SlovInsko vs. SlovEnsko - rozdiel (nielen) v jednom písmenku

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Krajská knižnica v Žiline Vás dňa 11. júna, vo štvrtok 2015 o 14:30 hodine srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do Slovinska.

Počas info-seminára sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v dĺžke 1 alebo 2 semestre na univerzity v Slovinsku, ale aj informácie o štipendiách na letný kurz slovinského jazyka, resp. letnú odbornú školu. Na programe sú aj podrobnosti o štipendijných ponukách na krátkodobé pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) spojené s prácou na bakalárke, diplomovke či dizertačke. Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, prezentované budú aj dátumy uzávierok na podávanie žiadostí.

Podujatie je určené študentom stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov denného i externého štúdia ako aj absolventom a širorkej verejnosti.Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 08.06.2015