SAIA, n.o.

Stánok SAIA na akcii "Mládež v pohybe"

Kasárne/Kulturpark v Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, sa v dňoch 3. až 5. októbra 2013 stanú dejiskom Iniciatívy Európskej únie „MLÁDEŽ V POHYBE“. Jej cieľom je podporovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu vzdelanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí prostredníctvom využívania mobilitných vzdelávacích aktivít a aktivít neformálneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí v Európe.

Na trojdňovom podujatí v Košiciach sa predstavia mladí ľudia z úspešných projektov podporených v rámci programu Mládež v akcii, Programu celoživotného vzdelávania a ďalších programov podporujúcich mobilitu. Pracovníčky regionálnych pracovísk SAIA, n. o., z Košíc a Prešova vám poskytnú informácie o rôznych možnostiach ako financovať vašu mobilitu, vrátane informácií o Národnom štipendiijnom programe SR, ktorý umožňuje získať štipendium na časť magisterského, resp. doktorandského štúdia do celého sveta. Dozviete sa viac aj o iniciatíve EURAXESS podporovanej EK v 40 krajinách. EURAXESS je jedným z projektov SAIA, ktorý vám ponúka možnosť naplánovať si vašu mobilitu a pripraviť sa na riešenie všetkých otázok, ktoré s ňou súvisia (okrem financovania aj otázky legálneho pobytu v inej krajine a víz, sociálneho zabepečenia, zdravotného poistenia, ubytovania, atď.).

Ak máte záujem zúčastniť sa pripravovaného podujatia, sledujte jeho webovú stránku www.kulturpark.sk/program-184/www.mpsr.sk.

Posledná aktualizácia: 15.09.2013