SAIA, n.o.

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí - seminár pre doktorandov a výskumníkov

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)

pozývajú doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov na seminár o výskumných pobytoch v zahraničí,

štipendiách a téme: "Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť".

Viac info: saia.nitra@saia.sk

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2019