SAIA, n.o.

Štipendiá a granty na pobyty v zahraničí - EURES

EURES poradkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o dostupných štipendijných ponukách na celé riadne štúdium bakalárskeho, magisterského, doktorandského (i postgraduálneho) stupňa v zahraničí, ako aj o jazykových kurzoch dostupných pre absolventov SŠ a VŠ. 

Prezentované budú možnosti štúdia v dĺžke 1-5 rokov v závislosti od študijného programu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti/ Central European University, kde po absolvovaní štúdia možno získať americký titul (MA, PHD, LLM, SJD) i štipendijnú podporu.

Na seminári sa dozviete aj o štipendijných možnostiach na celé riadne štúdium (Bc., Mgr. i PhD.) do Ruska, Nemecka, Švajčiarska, Mexika, Japonska, Južnej Kórei ale i na Cyprus v dĺžke 2-5 rokov, ale aj štipendiá na letný kurz maďarského či hebrejského jazyka ako aj na kurz hindu jazyka i mandarínskej čínštiny. 

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke a akým najčastejším chybám sa vyhnúť.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú múžete potvrdiť aj na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 28.07.2015