SAIA, n.o.

Štipendiá a granty na študijné, výskumné a jazykové pobyty

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár Štipendiá a granty na študijné, výskumné a jazykové pobyty

Dňa 24. Februára 2016 (streda) sa o 13:00 hod. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (miestnosť 301) sa študenti, doktorandi a vysokoškolskí učitelia dozvedia o štipendijných ponukách na študijné a výskumné pobyty ako aj letné jazykové kurzy/odborné školy v lete 2016.

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

 

Podujatie určené pre študentov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov, pedagógov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen z Ružomberku a okolia. Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU 

 

Posledná aktualizácia: 18.02.2016