SAIA, n.o.

Štipendiá a granty na zahraničné výskumné mobility - informačný seminár pre doktorandov a výskumníkov

Pozývame doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov na informačný seminár o štipendiách na zahraničné výskumné mobility, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n.o., na ktorom sa dozviete o  aktuálnych ponukách do rôznych krajín sveta, o postupe podávania žiadostí a termínoch uzávierkok na pobyty v akademickom roku 2019/20.

Seminár sa bude konať 22. februára 2019 (piatok) o 11:00 v Aule ústavov SAV, Watsonova 47, Košice

Posledná aktualizácia: 19.02.2019