SAIA, n.o.

Štipendiá a granty pre Tvoju mobilitu do zahraničia

SAIA, n. o., pozýva na informačný seminár o štipendijných programoch a o možnostiach štúdia v zahraničí.

Kedy:14. februára 2017 (utorok), o 14:00 hod.;
Kde: Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T.G. Masaryka 20, Zvolen

Tešíme sa na vašu účasť:-)

Posledná aktualizácia: 13.02.2017