SAIA, n.o.

Štipendiá a štúdium v zahraničí (nielen) pre študentov/absolventov umeleckých škôl a umelcov

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Kysucká knižnica v Čadci vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných ponukách do zahraničia pre študentov umeleckých smerov a programov zo stredných i vysokých škôl, ako i umelcov a širokú verejnosť.

Ako získať štipendium na študijný/umelecký pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete počas prezentácie.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendií do jednotlivých krajín, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť na Facebooku https://www.facebook.com/events/645448255543232/ !

Posledná aktualizácia: 13.06.2014