SAIA, n.o.

Štipendiá do celého sveta

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline srdečne P O Z Ý V A J Ú dňa 2. februára/utorok 2016 o 13:00 hod. na

INFORMAČNÝ SEMINÁR "Štipendiá do celého sveta"

o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen zo Žiliny a okolia.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU

Posledná aktualizácia: 26.01.2016