SAIA, n.o.

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy

V spolupráci s Centrom slovanských štúdií v ŠVK BB sa tešíme na tvoju účasť na stretnutí 1.októbra (streda) 2014 o 15:00 hod. v Tvorivom centre v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici, kde zistíš aké čaro majú krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Študijne aj neštudijne ich môžeš spoznávať aj vďaka štipendiám cez program CEEPUS, prípadne cez bilaterálne dohody, ktoré nájdeš v elektronickej databáze štipendií a grantov: http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all

Pridaj sa na podujatie: https://www.facebook.com/events/831178630248001/

Posledná aktualizácia: 09.09.2014