SAIA, n.o.

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú na seminár.

Vítaní sú stredoškolskí i vysokoškolskí študenti a doktorandi všetkých odborov a ročníkov denného i externého štúdia ako aj absolventi i pedagógovia so záujmom o štipendiá na študijné, výskumné a jazykové pobyty v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj Lichtenštajnsku či už v nemeckom alebo anglickom jazyku.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na celý magisterský/doktorandský stupeň sa dozviete v stredu, 19. mája 2016 od 15,30 hod

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, ako a od koho získať pozývací/akceptačný list a tipy k ďalším požadovaným dokumentom.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!
Viac informácií TU

Posledná aktualizácia: 25.04.2016