SAIA, n.o.

Štipendiá do španielsky hovoriacich krajín

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 3. mája/utorok 2016 o 14:30 hodine srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do španielsky hovoriacich krajín.

Počas informačného seminára sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v dĺžke 1 alebo 2 semestre na zahraničné univerzity sídliace v španielsky hovoriacich štátoch. Záujemcovia obdržia informácie aj o 12-tich typoch štipendií mexickej vlády (napr. na 3-6 mesiacov na niektorú z mexických univerzít, ale aj o štipendiách na 1-12-mesačný postgraduálny pobyt, celé doktorandské alebo magisterské štúdium v Mexiku či ročný špecializačný pobyt, resp. ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny a ďalšie).

Umelci získajú informácie, ako požiadať o štipendium na 1-6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela na akademickej, kultúrnej alebo umeleckej inštitúcii, v štúdiu v Mexiku.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU

Posledná aktualizácia: 21.04.2016