SAIA, n.o.

Štipendiá do zahraničia na mieru študentom 2. ročníka Európskych kultúrnych štúdií

Vítaní sú študenti, doktorandi všetkých ročníkov denného i externého štúdia, pedagogickí i výskumní pracovníci Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici. 

Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje. 

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach 
sa dozviete 9. marca/v stredu/ od 12:15 v Katedrovej knižnici Katedry Európskych kultúrnych štúdií FF UMB (miestnosť K001). Odznejú aj informácie o aktuálnych ponukách na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí. 

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. 
Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke. 

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!


Posledná aktualizácia: 09.03.2016