SAIA, n.o.

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do zahraničia. 

Dňa 23. septembra 2015 sa o 13,30 hod stretneme na Ulici Vysokoškolákov 24, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa viac podrobností o aktuálnych štipendijných ponukách na krátkodobé študijné pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) spojené s prácou na bakalárke, diplomovke či dizertačke cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá.

Prezentovať budeme aj štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov a odborné školy v zahraničí a ďalšie krátkodobé ponuky na študijné mobility mimo Slovenska. 

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov, ale aj pedagógov nielen zo Žiliny a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 11.09.2015