SAIA, n.o.

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí pre doktorandov

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci s Centrum rozvoja doktorandov pri EF UMB srdečne P O Z Ý V A J Ú na seminár o štipendijných možnostiach ná krátkodobé pobyty do zahraničia pre študentov a študentky doktorandského štúdia.

Dňa 10. marca 2016 sa o 15,00 hod stretneme na Tajovského 1 v Banskej Bystrici, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa viac podrobností o aktuálnych štipendijných ponukách na krátkodobé študijné pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) spojené s prácou na dizertačke cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS, štipendijný program Akcia Rakúsko-Slovensko, výzvy Akademických mobilít - bilaterálnych dohôd aj Národného štipendijného programu.

Prezentovať budeme aj štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov a odborné školy v zahraničí a ďalšie krátkodobé ponuky na študijné mobility mimo Slovenska. 

Podujatie určené pre doktorandov všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia nielen z Banskej Bystrice.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 02.03.2016