SAIA, n.o.

ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ

Pozvánka na info-seminár o štipendijných ponukách na letné jazykové kurzy do vybraných krajín spoluorganizovaný s Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Študenti a absolventi stredných i vysokých škôl z Čadce/Kysúc a okolia budú mať v pondelok, 10. februára o 14:30 v rozprávkovej miestnosti knižnice na Ul. 17. novembra možnosť dozvedieť sa viac detailov o aktuálnych štipendijných ponukách zahraničných mobilít na leto 2014 a ďalších možnostiach štúdia v zahraničí.

Fcb pozvánka: https://www.facebook.com/events/574798932612149/

Posledná aktualizácia: 06.02.2014