SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné a jazykové pobyty do rusky hovoriacich krajín

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici/Centrum slovanských štúdií v spolupráci so SAIA, n. o. (Slovenskou akademickou informačnou agentúrou) Vás dňa 8. decembra o 15:00 hod. srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štúdiu a dostupných štipendiách na semestrálny pobyt, jazykový kurz alebo celé riadne (bakalárske, magisterské i doktorandské) štúdium na univerzitách v rusky hovoriacich krajinách/okrem Ruskej federácie aj Bielorusko, Ukrajina, Kazachstan a Moldavsko.

Prezentovať budeme i podmienky a kritériá na uchádzačov a uchádzačky na vyššie uvedené typy pobytov cez štipendijné programy:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Národný štipendijný program/NŠP

Podujatie určené študentom/študentkám, doktorandom/doktorandkám, ale aj absolventom a absolventkám stredných/vysokých škôl nielen z Banskej Bystrice a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 04.12.2015