SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Žilinská univerzita v Žiline Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia. Vítaní sú študenti, absolventi, doktorandi i pedagógovia stredných a vysokých škôl ako aj široká verejnosť. Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje. Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete prvý októbrový utorok.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Vašu účasť môžete potvrdiť na www.facebook.com/events/348226362009879/. Tešíme sa na vaše otázky!

Posledná aktualizácia: 08.09.2014