SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí pre študentov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica srdečne pozývajú študentov a študentky Strednej priemyselnej školy J. Murgaša na workshop o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude dňa 24., 25. a 27. mája 2016 vždy o 9:00 hod. a následne o 10:30 hod. v priestoroch pobočky knižnice na Fončorde v objekte SENIUM - Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb na 1. poschodí v zadnom trakte pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť študentov všetkých ročníkov vrátane maturantov, radi stretneme i pedagógov, rodičov, absolventov a širokú verejnosť. Bližšie informácie nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 17.03.2016