SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné/výskumné mobility do celého sveta

Regionálne pracovisko SAIA, n.o. a Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach vás pozývajú na informačný seminár o štipendiách na zahraničné študijné/výskumné mobility do celého sveta, ktorý sa bude konať dňa 6.3.2019 ( strada) o 14:00 hod. v Ústave vedeckých ionformácií a knižnici UVLF v Košiciach, Komenského 73.

Posledná aktualizácia: 09.04.2019