SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné/výskumné mobility v zahraničí

SAIA, n. o. - Regionálne pracovisko v Košiciach pozýva študentov, doktorandov a postdoktorandov na informačný seminár o štipendiách na zahraničné mobility na letný semester a akademický rok 2019/20, ktorý sa bude konať v priestoroch Filozofickej knižnice UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9 v stredu 7.11.2018 o 13:00 hod. Seminár sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky 2018.

Posledná aktualizácia: 05.11.2018