SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné/výskumné pobyt do nemecky hovoriacich krajín

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do nemecky hovoriacich krajín. 

Vítaní sú študenti, absolventi i pedagógovia so záujmom o štúdium v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj Lichtenštajnsku či už v nemeckom alebo anglickom jazyku. 

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na celý magisterský/doktorandský stupeň sa dozviete v piatok, 23. októbra 2015.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. 

Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, ako a od koho získať pozývací/akceptačný list a tipy k ďalším požadovaným dokumentom.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 30.09.2015