SAIA, n.o.

Štipendiá na študijné/výskumné pobyty do celého sveta

Uiverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a SAIA, n. o.  - regionálne pracovisko v Košiciach vás pozývajú na informačný seminár o štipendiách na zahraničné študijné a vedecké mobility. Na seminári predstavíme štipendijné programy, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. na pobyty v letnom semestri 2019/20 a na akademický rok 2020/21.

Kedy? 18. októbra 2019 o 10:00 hod.

Kde? Ústav vedeckých informácií a knižnica, Komenského 73, Košice

Posledná aktualizácia: 15.10.2019