SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta

Pozývame vás na informačný seminár o štipediách na študijné a výskumné pobyty do všetkých krajín sveta, ktorý sa bude konať 22.10.2018 (pondelok) o 10:00 hod. v priestoroch Ústavu vedeckých informácií a knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice.

Posledná aktualizácia: 18.10.2018