SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium a výskum do krajín Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 28. októbra 2020 (streda)

Čas: 10.00h

Obsah webináru:

- Akademické mobility - štipendiá poskytované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a  

  ponúk zahraničných vlád do vybraných krajín Európy (typy pobytov, podmienky, uzávierky)

- Ako vyhľadávať informácie o štipendijných možnostiach v databáze štipendií a grantov

- Podkladové dokumenty k žiadosti o štipendium (motivačný list, odborný program a iné)

 Link na pripojenie: https://bit.ly/37ktenH

Posledná aktualizácia: 20.10.2020