SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium a výskum do krajín mimo Európy

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 11. novembra 2020 (streda)

Čas: 11.00h

Obsah webináru:

- Úvod

- Akademické mobility: štipendiá poskytované na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

- Štipendiá a granty do vybraných krajín mimo Európy (typy pobytov, podmienky, uzávierky)

- Ako sa zaregistrovať a podať žiadosť
- Akceptačný list – ako ho získať

 

Link na pripojenie: https://bit.ly/35jNEua

Štipendiá na štúdium a výskum do krajín mimo Európy

Posledná aktualizácia: 20.10.2020