SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium do krajín susediacich so Slovenskom

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Kysucká knižnica v Čadci vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách na letný kurz jazyka alebo študijný/výskumný pobyt do krajín susediacich so Slovenskou republikou (Česká Republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a Rakúsko).

Bude pre Vás pripravená prezentácia s informáciami:

- kde vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all),

- ako podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/),

- čím začať (detaily o študijnom systéme 5 krajinách, dátumoch uzávierok a aktuálnych ponukách).

 

Podujatie určené pre študentov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen z Čadce i okolia. Svoju účasť môžete potvrdiť aj na https://www.facebook.com/events/580986545332816/

Posledná aktualizácia: 03.04.2014