SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium do zahraničia

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany Vás srdečne pozývajú na informačný seminár o štúdiu v zahraničí a dostupnej štipendijnej podpore.

Bude pre Vás pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné.

 

Podujatie pre študentov všetkých ročníkov i pedagógov.

Posledná aktualizácia: 15.10.2014