SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov a študentky Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica v stredu 27. januára o 11:00hod. srdečne pozývajú študentov a študentky Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici na 

INFORMAČNÝ SEMINÁR 

v priestoroch pobočky knižnice na Fončorde v objekte SENIUM - Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb na 1. poschodí v zadnom trakte o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť študentov všetkých ročníkov vrátane maturantov, radi stretneme i pedagógov, rodičov, absolventov a širokú verejnosť.

Svoju účasť môžete potvrdiť TU

Posledná aktualizácia: 21.01.2016