SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov Gymnázia M. Kováča

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica vo štvrtok, 10. marca o 13:15 hod. srdečne pozývajú študentov a študentky Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici na workshop o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude v prietoroch pobočky knižnice na Fončorde v objekte SENIUM - Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb na 1. poschodí v zadnom trakte pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť študentov všetkých ročníkov vrátane maturantov, radi stretneme i pedagógov, rodičov, absolventov a širokú verejnosť.

Svoju účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 02.03.2016