SAIA, n.o.

Štipendiá na štúdium a/alebo kurz jazyka v nemecky hovoriacich krajinách

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Kysucká knižnica v Čadci Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do nemecky hovoriacich krajín.

Vítaní sú študenti, absolventi i pedagógovia stredných a vysokých škôl ako aj široká verejnosť so záujmom o štúdium v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, ale aj Lichtenštajnsku.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na celý magisterský/doktorandský stupeň sa dozviete v pondelok trinásteho.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Poradíme tiež ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!

Posledná aktualizácia: 02.10.2014