SAIA, n.o.

Štipendiá pre študentov do celého sveta - Ako podať žiadosť?

Cieľová skupina: študenti VŠ

Dátum udalosti: 24. februára 2021 (streda) o 14.00h

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá NŠP do celého sveta - Národný štipendijný program SR
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium NŠP
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie:

https://bit.ly/2YidhbN

Posledná aktualizácia: 27.01.2021