SAIA, n.o.

Štipendiá pre študentov Gymnázia A. Kmeťa

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici v pondelok, 9. mája o 14:00 hod. srdečne pozývajú študentov a študentky všetkých ročníkov ako aj pedagógov a absolventov na info-seminár o štúdiu v zahraničí a dostupných štipendijných možnostiach.

Pre záujemcov a záujemkyne bude pripravená prezentácia s informáciami:

KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať pri podávaní žiadosti, aké podklady sú potrebné

Tešíme sa na vašu účasť.

Posledná aktualizácia: 09.05.2016