SAIA, n.o.

Štipendiá pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine

Oddelenie medzinárodných vzťahov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) vás na začiatku letného semestra akademického roku 2015/16 srdečne P O Z Ý V A J Ú

na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Dňa 16. marca (streda) 2016 budete mať o 13:00 hod. sa záujemcovia a záujemkyne budú mať možnosť dozvedieť sa viac o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).


PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen z Martina a okolia.
Viac informácií TU

Posledná aktualizácia: 11.03.2016