SAIA, n.o.

Štipendiá pre študentov Trenčianskej univerzity

SAIA, n. o., v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne vás pozývajú na seminár:
Štipendiá pre študentov Trenčianskej univerzity


Seminár je určený pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť o aktuálnych uzávierkach a pravidelných výzvach na podávanie žiadostí o štipendiá do celého sveta.

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),

AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)

ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).


Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj tu.

Posledná aktualizácia: 22.03.2016