SAIA, n.o.

Štipendiá pre umelcov

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci so Záhradou - nezávislým centrom kultúry srdečne P O Z Ý V A J Ú všetkých záujemcov na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia.

Vítaní sú nielen pedagógovia a študenti umeleckých smerov/programov zo stredných i vysokých škôl, ale aj absolventi, umelci a široká verejnosť.

Ako získať štipendium na študijný/umelecký pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21. dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete počas informačného seminára.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendií do jednotlivých krajín, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktor´ú môžete potvrdiť aj TU. 


Posledná aktualizácia: 04.01.2016