SAIA, n.o.

Štipendium na jazykový kurz v zahraničí – Ako podať žiadosť?

Cieľová skupina: študenti VŠ, doktorandi, postdoktorandi, učitelia VŠ, pedagogickí a vedeckí pracovníci

Dátum udalosti: 28. januára 2021 (štvrtok)

Čas: 14:00h

Obsah webinára:

- Programy SAIA
- Štipendiá na jazykové kurzy a letné odborné školy na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
- Postup pri podávaní žiadosti o štipendium
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť  

Link na pripojenie: https://bit.ly/362xw1z

Posledná aktualizácia: 21.01.2021