SAIA, n.o.

Štipendium na pobyt v zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Banka Žilina (inšpiratívny priestor pre startupy, podnikateľov, študentov) vás 16. júna o 16:00 hod. srdečne P O Z Ý V A J Ú na info-seminár o štipendijných a študijných možnostiach do zahraničia. 

Podujatia sa ako hosť zúčastní aj študent/ka, ktorý/á získal/a štipendium na študijný pobyt v zahraničí a rada sa podelí o svoje skúsenosti z podávania žiadosti, štúdia, porozpráva o spolužiakoch, vyučujúcich a ďalších zaujímavých detailoch.

Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje a zabezpečuje. 

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí na krátkodobé pobyty (1 až 2 mesiace), študijné/výskumné pobyty (1 až 2 semestre) alebo celé postgraduálne/doktorandské štúdium sa dozviete v tretí júnový utorok.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín , poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Vítaní sú študenti a študentky stredných i vysokých škôl, doktorandky aj doktorandi všetkých ročníkov interného i externého štúdia ako aj pedagógovia a pedagogičky a výskumní pracovníci a pracovníčky nielen zo Žiliny a okolia.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku TU.


Posledná aktualizácia: 08.06.2015